Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Waszmaster
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCannonball Cannonball
Waszmaster
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaflyingheart flyingheart
Waszmaster
0170 3608
Reposted byDagarhenHypothermiaMalikorRedHeadCathgeniemassivejackpiehusanderer-tobiveryrude

August 20 2017

Waszmaster
2365 1382
Waszmaster
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

August 17 2017

Waszmaster
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaaynis aynis

August 13 2017

Waszmaster

August 05 2017

Waszmaster
9627 4c33
Waszmaster

July 16 2017

Waszmaster
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapikkumyy pikkumyy
Waszmaster
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viarawwwr rawwwr

July 02 2017

Waszmaster
3017 32fb
Reposted frommalarudapizda malarudapizda viaazazel azazel
0758 bbd2
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi viafreska freska

June 27 2017

Waszmaster

June 26 2017

Waszmaster

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
Waszmaster

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Waszmaster
7471 d350
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viazbroo zbroo
Waszmaster
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Waszmaster
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaoversensitive oversensitive
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl