Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Waszmaster

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
Waszmaster

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Waszmaster
7471 d350
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viazbroo zbroo
Waszmaster
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Waszmaster
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaoversensitive oversensitive
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamruugaa mruugaa

June 05 2017

Waszmaster
9517 1e3c 500
Waszmaster
9513 dc08 500
Reposted byhash hash
Waszmaster
9511 f256 500
Reposted bypenispenispenislolazazelseverak
Waszmaster
9506 2c06 500
Reposted byedhell edhell
Waszmaster
Play fullscreen
Reposted bymakemeateaEinhornZorrohashSapereAudeavemaria

June 04 2017

Waszmaster

June 02 2017

Waszmaster
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viagaszka gaszka

May 29 2017

Waszmaster
Waszmaster
Rzuciłem palenie i kościół też
Do pierwszego czasem wracam, do drugiego, nie.
Waszmaster
Nie jestem łatwy w związkach - to jedno
A w tych wyznaniowych to już na pewno
Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie
Niby się tulę, a trzymam gardę
— Spięty
Reposted fromKabotan Kabotan viapureevil pureevil
4342 80c9 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaflyingheart flyingheart

May 20 2017

Waszmaster
5337 1df6 500
Reposted fromkatsiu katsiu viagiepe2 giepe2
Waszmaster
9249 1cdf
Reposted fromgket gket viasowa sowa
Waszmaster


Happy Mother’s Day!
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakaat kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl