Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

Waszmaster

August 04 2018

Waszmaster

July 31 2018

7601 f35c
Reposted frommyry myry viatobecontinued tobecontinued

July 28 2018

Waszmaster
3413 5735
Reposted frompaki paki viadancingwithaghost dancingwithaghost
Waszmaster
0435 0da3
Reposted fromzungud zungud viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 23 2018

Waszmaster
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl vianami nami
Waszmaster
Waszmaster
0127 bbd6 500
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaMartwa13 Martwa13
Waszmaster
"Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wódce byłeś". 
— Lao Che, 'Drogi Panie'.
Reposted fromsonaive sonaive viaMartwa13 Martwa13
Waszmaster
1433 f8d1 500
Reposted frompampunio pampunio viaMartwa13 Martwa13

July 22 2018

Waszmaster
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamesoute mesoute
Waszmaster
2808 3fc1 500
Reposted fromZircon Zircon viapuszczyk puszczyk
Waszmaster
Waszmaster
Oh happy day ^^
Waszmaster
Waszmaster
6039 8bd3 500
Reposted byimperiumromanumoskijanuschytrusMilcatopy

July 21 2018

Waszmaster
1799 a982 500

July 10 2018

Waszmaster
Reposted frommangoe mangoe viaandrewmyles andrewmyles
Waszmaster
8899 7925 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMigotliwa Migotliwa
Waszmaster
Tarnów pozdrawia ;)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl