Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Waszmaster
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 19 2018

Waszmaster
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Waszmaster
0008 eb7c 500
Reposted fromZircon Zircon viakatastrofo katastrofo
Waszmaster
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viadeparter departer
Waszmaster
"A co jeśli Włóczykij nie zapanuje nad smutkiem?
I któregoś październikowego wieczoru zapije się na śmierć? Samobójstwo to idealny scenariusz dla tej postaci.
Dlaczego wybrał życie w samotności?
A może to nie był wybór a konieczność.
Dlaczego tak wielu ludzi chce wierzyć, że samotność to jedynie pusta połówka łóżka i jeden kubek kawy.
A co jeśli ziemia po której stąpasz okazuje się kompletną pomyłką? Nie pasujesz do żadnego człowieka, do żadnych miejsc.
Jesteś wyjęty jakby z innego świata, do którego nie możesz trafić?
I jedyną opcją staje się w końcu kapitulacja...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBloodEve BloodEve
Waszmaster
6866 b5df 500
Reposted fromkatsiu katsiu viastrzepy strzepy
Waszmaster
9304 0365 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaprincekap princekap
Waszmaster
5566 3674 500
Reposted fromlolxD lolxD viaprincekap princekap
Waszmaster

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy.

January 18 2018

Waszmaster
0245 8a77 500
Reposted byki-adisooczystozielonabudasprincekapovenorsffnamialexandersmith8805XOrangoutandancingwithaghostjulannmagolek22
Waszmaster
0244 175a 500
Reposted byovenorsff

January 15 2018

Waszmaster
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaain ain
Waszmaster
7113 8040 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Waszmaster
7689 64a4
Reposted frompunisher punisher viaZircon Zircon
Waszmaster
Potrzebuję miłości i uczuć prawdziwych, ale wolę nic nie mieć, niż mieć coś na niby. 
— Wdowa

January 13 2018

Waszmaster

January 12 2018

Waszmaster
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimaybebad imaybebad viamissljud missljud
Waszmaster
3461 07d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viadangel dangel

January 08 2018

Waszmaster
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl