Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

Waszmaster
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie vianami nami
Waszmaster
8180 3286 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viawaniliowaa waniliowaa
Waszmaster
Waszmaster
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaviva-salvadore viva-salvadore
Waszmaster
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudosci rudosci
Waszmaster
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 16 2017

Waszmaster
5473 d443 500

April 11 2017

Waszmaster
Waszmaster
3392 7c06 500
Reposted fromsosna sosna viagruetze gruetze

April 09 2017

Waszmaster
9229 8b90 500
Reposted fromoll oll viaganzrockbar ganzrockbar
Waszmaster
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viazouza zouza

April 08 2017

April 04 2017

Waszmaster
4540 473e 500
Reposted fromtfu tfu viaober ober
Waszmaster
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake viaover-land over-land
Waszmaster
2191 7c47
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viaszydera szydera
Waszmaster
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viashithappenss shithappenss
Waszmaster
6763 16fe

360edgy720me

Reposted frommyry myry viameem meem
Waszmaster
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl