Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

Waszmaster
Reposted fromZircon Zircon viarurky rurky
Waszmaster
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaMySoupx3 MySoupx3

June 22 2018

Waszmaster

Lustro - lodówka,
lodówka - lustro.
W jednym i w drugim, zaglądam - pusto.
Waszmaster
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Waszmaster
2564 dc67 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viastrzepy strzepy

June 21 2018

Waszmaster
Reposted fromSardion Sardion viaedhell edhell

June 20 2018

Waszmaster
2548 fdd4
Reposted fromjestemtaboretem jestemtaboretem viaSkydelan Skydelan
Waszmaster
1512 4228 500
Reposted fromkrn krn viagpunktschmitz gpunktschmitz

June 13 2018

Waszmaster

June 12 2018

Waszmaster
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Waszmaster
2327 5c9e 500
Waszmaster
0758 c61d
Reposted fromkrzysk krzysk viaTakingControl TakingControl
Waszmaster
8670 92f8 500
Reposted fromzciach zciach viapleple pleple
Waszmaster
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
7351 0e50 500
Reposted fromSecret-H Secret-H viainsanedreamer insanedreamer

June 11 2018

Waszmaster
Waszmaster
4420 804b 500
Reposted bymotorcyclesbambigreeneyes
Waszmaster
4383 fc0d 500
Waszmaster
7370 eaae
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viacarmenluna carmenluna

June 09 2018

Waszmaster

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl