Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

Waszmaster
8611 2e85 500
Reposted bywebomaticHypothermiaanderer-tobiniezwyyklaconopechashKobajashi
Waszmaster
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek vianami nami
Waszmaster
"Rozstali się, a przecież nie mogli żyć bez siebie.  Rozstali się, a przecież wiązali ze sobą przyszłość.   Rozstali się, a przecież byli dla siebie wszystkim.  Rozstali się, a przecież to na siebie czekali całe życie.   Rozstali się i co, i żyją jakoś bez siebie."
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby viaDaisy88 Daisy88
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viapsycha psycha

April 18 2018

Waszmaster
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
Waszmaster
Pamiętaj, możesz wszystko
— alone-again.soup.io
Reposted fromalone-again alone-again viafreeway freeway

April 16 2018

Waszmaster
Młode dziewczynki nie wiem czemu szepczą że kochają Pogadamy jak zrozumieją dzieci czym jest miłość Przez nią tu siedzę z butlą i no zmieniam winę w wino
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
Waszmaster
8751 8ae1 500
Reposted bySoulPLniezwyykla

April 12 2018

Waszmaster
Play fullscreen
Reposted bymendelWinterwarez

April 08 2018

Waszmaster
8355 40b5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatulele tulele
Waszmaster
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viatulele tulele
Waszmaster
8914 963d
Reposted fromverdantforce verdantforce viatomash tomash
Waszmaster
Waszmaster
fireallmissleeesesessss!
Reposted fromgket gket viasowa sowa
Waszmaster
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts - "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viaAnimalinme Animalinme

April 07 2018

Waszmaster
5865 b683
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakajakkowalik kajakkowalik

April 06 2018

Waszmaster
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa viareloveution reloveution

April 03 2018

Waszmaster
Najpospolitsze „przepraszam” przypomina nieświadomy odruch.  Najpopularniejsze „nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca.  „Obiecuję ci” oraz „przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem lat kilka.  „Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karapowicz „Ości”
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapensieve pensieve

March 29 2018

Waszmaster

March 24 2018

Waszmaster
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl